Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego
dr Krzysztof Nawrocki
Krzysztof Nawrocki specjalista z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego.
Jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Moje szerokie doświadczenie zawodowe jest wynikiem wieloletniego zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości. Jestem wykładowcą na wyższej uczelni oraz członkiem Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka. Prawo karne to moja pasja, a do każdego klienta podchodzę indywidualnie. Elastyczność i skuteczność w działaniu uważam za najważniejsze cechy dobrego prawnika. Zaangażowanie w problemy klientów stawiam za priorytet.
Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego
dr Krzysztof Nawrocki
Krzysztof Nawrocki specjalista z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego.
Jestem doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Moje szerokie doświadczenie zawodowe jest wynikiem wieloletniego zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości. Jestem wykładowcą na wyższej uczelni oraz członkiem Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka. Prawo karne to moja pasja, a do każdego klienta podchodzę indywidualnie. Elastyczność i skuteczność w działaniu uważam za najważniejsze cechy dobrego prawnika. Zaangażowanie w problemy klientów stawiam za priorytet.
RODO
W związku z wejściem w życie i stosowaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako: RODO), informujemy, że Inkarcerowany Kancelaria Prawa Karnego radca prawny dr Krzysztof Nawrocki przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inkarcerowany Kancelaria Prawa Karnego radca prawny dr Krzysztof Nawrocki z siedzibą w Łodzi przy Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok. 415, NIP: 729-25-77-016 REGON: 521087472

 • Dane kontaktowe Administratora: radca prawny dr Krzysztof Nawrocki, mecenas@krzysztofnawrocki.com, tel. + 48 451 047 982, Tadeusza Kościuszki 80.82 lok. 415 90-437 Łódź.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług;
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  • odpowiedzi na zapytania otrzymane drogą e-mailową;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa UE lub prawa polskiego. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, wykonania zleconej czynności i udzielenia odpowiedzi na zapytania, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub zatarcia skazania

 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Państwa sprawę lub pracownikom Kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych
  • sprostowania (poprawiania) ich
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane w zautomatyzowany sposób, ani nie są też przekazywane do państw trzecich.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

 • W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Fanpage Inkarcerowany
Fanpage Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki

W celu zapewnienia Państwu bieżącego dostępu do publikowanych przez Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki treści prowadzony jest fanpage na portalu społecznościowym Facebook, który znajduje się pod adresem: inkarcerowany.pl

Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki nie zbiera więcej danych, niż jest potrzebne, jednakże korzystając z Facebooka, z uwagi na zasady działania portalu, jeśli Państwo zaobserwują lub polubią fanpage, napiszą do Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki wiadomość prywatną lub skomentują, polubią lub udostępnią post, to Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki będzie miał dostęp do Państwa publicznych danych, czyli podanego przez Państwo – tj. imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego.

Proszę pamiętać, że podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale może okazać się niezbędne, aby korzystać z funkcjonalności Facebooka opisanych poniżej.

Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie korzystając z funkcjonalności oferowanych przez Facebooka i w celu:
 • umożliwienia Państwu obserwowania fanpage, tj. otrzymywania powiadomień o najnowszych postach oraz wyświetlania postów w aktualnościach,

 • odpowiedzi na wysłaną do Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki wiadomość prywatną za pośrednictwem Facebooka (Messengera),

 • umożliwienia Państwu komentowanie postów i dyskutowanie pod nimi zarówno z Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki, jak i innymi użytkownikami Facebooka,

 • reagowania (tzw. „lajkowania”) na posty lub komentarze oraz komentarze innych użytkowników udzielających się na fanpage,

 • umożliwienia Państwu udostępniania postów innym użytkownikom Facebooka za pomocą odpowiedniej funkcjonalności dostarczanej przez portal,

 • marketingowym, polegającym na informowaniu Państwa o usługach, jakie świadczy Inkarcerowany Kancelaria Radcy Pranego dr Krzysztof Nawrocki oraz o działalności, najnowszych publikacjach na blogu etc.

 • statystycznym, polegającym na dostępie do danych o liczbie wyświetleń fanpage i poszczególnych postów, zasięgach postów i relacji, liczbie polubień fanpage, liczbie i rodzajach interakcji, liczbie komentarzy i udostępnień. Dane te są zbierane i przekazywane przez Facebook Ireland Limited (adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) na podstawie obserwacji Państwa zachowań na fanpage.

W zakresie wszelkich zebranych przez Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki w powyższy sposób danych podstawą przetwarzania jest art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony prawnie interes, polegający na informowaniu Państwa o działaniach i usługach, odpowiedzi na Państwa wiadomość, komentarz oraz lepszym dostosowywaniu publikowanych przez Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki treści do Państwa zainteresowań poprzez analizę danych statystycznych.

Państwa dane, do których Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki uzyska dostęp w związku z Państwa działalnością na Facebooku, nie będą przez Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki nigdzie przekazywane. Proszę pamiętać, że zgodnie z zasadami prywatności obowiązującymi na portalu, Facebook może przekazywać Państwa dane podmiotom funkcjonującym w ramach grupy spółek Facebooka oraz osobom trzecim, w tym dostawcom usług i innym partnerom. Oznacza to, że Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych. Podstawą takiego przekazywania jest Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (tzw. Privacy Shield).

Jeśli napiszą Państwo wiadomość do Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki za pośrednictwem Facebooka dane, do jakich uzyskany zostanie dostęp będzie przetwarzany przez czas niezbędny do udzielenia Państwu odpowiedzi na Państwa zapytanie. W przypadku nawiązania współpracy w ramach świadczonej przez Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki pomocy prawnej okres przetwarzania Państwa danych ulega wydłużeniu do 10 lat od końca roku, w którym zakończyła się Państwa sprawa. Podstawą takiego przetwarzania jest art. 5c ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 ze zm)

Dane, jakie Inkarcerowany Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Nawrocki pozyskuje w związku z faktem, że obserwują Państwo fanpage będą przetwarzane tak długo, jak długo będą Państwo obserwowali fanpage.

Jeśli nie obserwują Państwo fanpage, ale wdają się w interakcje na nim, Państwa dane będą przetwarzane, dopóki nie usuną Państwo interakcji (polubień, komentarzy oraz udostępnień) lub nie usuną Państwo konta na Facebooku.